Tekstin koko
VALIKKO

Sotainvalidien palvelut

Vähintään 10 %:n sotainvalidille myönnetään maksuttomana palvelutarpeen arvioinnin perusteella seuraavat palvelut:

  • tukipalvelut
  • kotihoitopalvelut
  • omaishoidon tuki
  • asumispalvelut (ei vuokraa)

Vähintään 20 %:n sotainvalidille myönnetään lisäksi maksuttomana pysyvä laitoshoito ja lyhytkestoinen kuntouttava laitoshoito.