Tekstin koko
VALIKKO

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut koostuvat perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta ja lääketieteellisistä tukipalveluista. Uuden toimintamallin tavoitteena on palvelujen saannin yksinkertaistaminen, nopea ja joustava sekä tarkoituksenmukainen palvelukokonaisuus ja potilaiden sekä heidän läheistensä hyvinvointia tukeva toiminta.

Päivystys toimii kiireellisyysperiaatteella ja vastaa päivystykselliseen avun tarpeeseen vuorokauden kaikkina aikoina.

Lääkäreiden vastaanotot ovat Raahen, Pyhäjoen, Ruukin, Siikajoen ja Vihannin terveysasemilla. Kaikilla lääkärinvastaanotoilla on myös hoitajavastaanotot. Raahen terveysasemalla toimii fysioterapeutin suoravastaanotto.

Erikoissairaanhoidon poliklinikat toimivat virka-aikana ja ajanvaraus tehdään lähetteen perusteella.

  • Anestesiapoliklinikka on tarkoitettu potilaiden anestesiakelpoisuuden arviointiin ennen leikkaustoimenpidettä.
  • Kipupoliklinikka palvelee pitkäaikaisesta vaikeasta kivusta kärsiviä potilaita.
  • Kirurgian poliklinikalla toimivat yleiskirurgian, gastrokirurgian, ortopedian, neurokirurgian, urologian, lastenkirurgian ja plastiikkakirurgian vastaanotot sekä hoitajavastaanotot. Poliklinikalla tehdään myös Mediracer- ja ENMG-tutkimukset ja terveyskeskuksen kautta varattavat pientoimenpiteet.
  • Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikalla on sekä vastaanotto- että pientoimenpidetoimintaa.
  • Lastentautien poliklinikka toimii yhteistyössä alueen lastenneuvoloiden kanssa.
  • Naistentautien poliklinikka toimii sekä erikoissairaanhoidon poliklinikkana että perhesuunnitteluvastaanotolla ja terveyskeskusvastaanotolla 1. kerroksessa.
  • Äitiyspoliklinikka huolehtii raskaana olevien naisten hyvinvoinnista, synnytyksen suunnittelusta ja synnytyksen jälkiseurannasta sekä toimii tiiviissä yhteistyössä alueen äitiysneuvoloiden kanssa.
  • Sisätautien poliklinikalla toimivat sisätautien, endokrinologian, reumatologian ja gastroenterologian vastaanotot sekä sisätautien, keuhkosairauksien, reumatautien ja uniapneahoitajavastaanotot. Poliklinikan kautta järjestetään rasitussydänfilmit, EKG-vuorokausinauhoitukset, sydänkaikukuvaukset, kapseliendoskopiat ja suoliston tähystystutkimukset.
  • Diabetespoliklinikka toimii sairaalan 2. kerroksessa ja tarjoaa palveluja alueen diabeetikoille laaja-alaisesti.

Fysioterapiapalvelut on tarkoitettu tuki- ja liikuntaelinsairauksista tai vammoista kärsiville potilaille. Fysioterapian avulla ohjataan potilaita kuntouttamaan itseään erilaisin keinoin.

Hammashuolto toimii alueen kaikissa kunnissa ja tuottaa palveluja kaikenikäisille asiakkaille. Valikoiduille potilasryhmille voidaan järjestää myös hammashoitoa nukutuksessa sairaalan leikkausosastolla.

Laboratorio tarjoaa monipuolisen tutkimusvalikoiman. Pyhäjoen, Siikajoen ja Vihannin terveysasemilla on näytteenotto ilmoitettuina aikoina. Näytteenottoon on hyvä varata aika etukäteen.

Radiologian yksikkö tuottaa perinteisten röntgenkuvien lisäksi hyvin laajan kuvantamisvalikoiman: ultraääni-, tietokonetomografia- ja magneettikuvaukset. Lisäksi yksikössä tehdään monenlaisia toimenpiteitä, mm. erilaisia punktioita, koepalan ottoja, hermojuuripuudutuksia ja nikamasementointeja.

Osastohoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan osastolla 1 (naistentautien, kirurgian ja korva-nenä-kurkkutautien leikkauspotilaat, kipupotilaat), osastolla 3 (sisätautipotilaat sekä kirurgiset infektiopotilaat), osastolla 5 (yleislääketieteen potilaat) ja osastolla 6 (kuntoutuspotilaat ja saattohoito).

Dialyysiyksikkö on auki kuutena päivänä viikossa (ma-la). Yksikössä voi käydä hoidossa myös alueen ulkopuoliset potilaat sopimuksen mukaan.

Raahen sairaalasta on vuokrattu leikkaustoimintaan liittyvät tilat PPSHP:n leikkausosastolle ja päiväkirurgian yksikölle.

Sairaalarakennuksen pohjakuvat

Yhteystiedot

Tulosaluejohtaja,
johtava lääkäri
Matti Mäntymaa
puh. 044 439 4500

Hoitotyön johtaja
Minna Alatalo
puh. 044 439 4900