Tekstin koko
VALIKKO

Tietoa kuntayhtymästä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 34.000 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymän palveluksessa työskentelee noin 1100 henkilöä. Vuoden 2018 talousarvion loppusumma on 127,2 miljoonaa euroa.

Perustehtävämme

Järjestämme alueen väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka yhdessä muun toimintaympäristön kanssa tukevat ihmisten toimintakykyä ja kotona pärjäämistä. Palvelutoiminnan voimavarojen käyttöä ja kehittämistä ohjaa asiakkaan tarve ja kuntien taloudellinen kantokyky.

Nämä ovat arvomme

Ihmisarvon kunnioittaminen

Kohtelemme ihmisiä oikeudenmukaisesti ja inhimillisesti kunnioittaen heidän yksityisyyttään ja henkilökohtaista vakaumustaan. Käyttäydymme ystävällisesti, kohteliaasti ja hyviä tapoja noudattaen toisiamme ja asiakkaitamme kohtaan.

Asiakaskeskeisyys

Toimintamme lähtökohtana on aina ensisijaisesti asiakkaan tarpeet. Antamamme palvelut pohjautuvat asiakaskohtaiseen hoidon tarpeen tai palvelutarpeen arviointiin, joka tehdään yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa.

Haluamme lisätä asiakkaan valinnanmahdollisuuksia ja toimia niin, että asiakkaan omat voimavarat ja palvelut yhdessä tukevat hänenterveyttään ja hyvinvointiaan. Hankimme aktiivisesti asiakaspalautetta ja huomioimme sen palvelujemme kehittämisessä. Asiakkaalla on aina oikeus hyvään kohteluun ja palveluun.

Vastuullisuus

Työyhteisömme jokainen jäsen on osaltaan vastuussa toiminnan taloudellisuudesta ja tehokkuudesta sekä oman osaamisensa kehittämisestä. Edistämme ihmisten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja annamme tukea erityisesti heikommassa asemassa oleville ihmisille.

Huolehdimme siitä, että toimintamme on laadullisesti hyvää ja asiakkaat saavat heille kuuluvat palvelut ammattitaitoisesti ja turvallisesti. Huolehdimme palvelujen laadun jatkuvasta arvioinnistaja varmistamisesta.

Avoimuus ja luottamuksellisuus

Tarjoamiemme palvelujen ja etuuksien myöntämisen kriteerit ovat avoimia, läpinäkyviä ja ymmärrettäviä. Tiedotamme toimintasuunnitelmista, toiminnasta ja siinä tapahtuvista muutoksista aktiivisesti ja teemme yhteistyötä ennakkoluulottomasti kaikkien kuntayhtymän toimintaan liittyvien alueen toimijoiden kanssa.

Kunnioitamme asiakkaan ihmisarvoa, yksityisyyden suojaa ja itsemääräämisoikeutta. Asiakas voi luottaa siihen, että häntä koskevia tietoja käyttävät vain ne, joilla siihen lain mukaan on oikeus.

Strategiset päämäärämme

Lasten ja nuorten hyvinvointi

 • vaikutamme yhdessä lasten ja nuorten kasvu- ja kehitysympäristöön (koti, päivähoito, koulu, harrastukset)
 • hyödynnämme Lapset puheeksi – toimintamallia kaikissa lasten ja perheiden palveluissa ja vahvistamme varhaisessa vaiheessa lasten ja nuorten kasvua sekä kehitystä suojaavia tekijöitä
 • tuemme kotihoitoa ja perhehoidon ensisijaisuutta
 • tuemme yksilöllisten koulutus-, työllistymis- ja kuntoutumisvaihtoehtojen löytämistä nuorille

Hyvinvointia ja terveyttä edistävät asiakasprosessit

 • kuntalaiset huolehtivat omasta hyvinvoinnistaan ja käyttävät aktiivisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiä palveluita sekä muuta hyvinvointiteknologiaa
 • kohdistamme voimavarat ja osaamisen asiakkaiden todellisten tarpeiden mukaan siten, että kuntayhtymän peruspalvelut tukevat oikea-aikaisesti ja joustavasti asiakkaiden omaehtoista hyvinvointia, kotona pärjäämistä ja kuntoutumista
 • tuotamme erikoissairaanhoitoa ja sairaanhoidollisia tukipalveluja kiinteässä yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa siten, että ne tukevat kuntayhtymän toimintaa joustavasti tehokkailla ja vaikuttavilla tutkimuksilla ja hoidoilla

Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö

 • olemme vetovoimainen työyhteisö, jossa kaikki yhdessä ja jokainen henkilökohtaisesti huolehtii osaamisestaanja työkyvystään
 • luomme mahdollisuuksia henkilöstön osaamisen jatkuvalle kehittämiselle
 • sisällytämme sähköisen asioinnin kaikkiin palveluprosesseihimme
 • lääkäreiden, hoitajien ja sosiaalialan henkilöstön perus- ja erikoistumiskoulutus on kiinteä osa toimintaamme

Taloudellisesti kestävä toiminta

 • asiakasprosessit toimivat joustavasti ja palvelujen yksikköhinnat ovat kilpailukykyiset
 • parannamme tuottavuutta, taloudellisuutta ja vaikuttavuutta suuntaamalla voimavarat ja osaamisen asiakastarpeiden mukaan
 • kuntayhtymä on vahva alueellinen toimija, joka tuottaa kilpailukykyiset palvelut kuntien taloudellisen kantokyvyn huomioiden

Yhteystiedot

Puhelinvaihde
08 849 111