Tekstin koko
VALIKKO

Rekisteriselosteet ja tietojärjestelmäluettelot

Tällä sivulla ovat Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän rekisteriselosteet palveluittain järjestettyinä. Rekisteriselosteessa on mm. tieto rekisterinpitäjästä, kuvaukset henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, tietojen mahdollisesta luovutuksesta, rekisteröityjen ryhmistä ja rekisterin suojauksen periaatteista sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Tietojärjestelmäluettelo on Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tietohallinnon kokoama kooste kuntayhtymässä käytössä olevista tietojärjestelmistä.

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityön rekisteriselostedocx, 67 kb

Ikääntyneiden palvelut

Kotona asumisen tuen rekisteriselostedocx, 67 kb

Ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan palvelujen rekisteriselostedocx, 24 kb

Lapsiperheiden palvelut ja perheoikeudelliset palvelut

Perhetyön rekisteriselostedocx, 66 kb

Perheneuvolan rekisteriselostedocx, 65 kb

Lastensuojelun rekisteriselostedocx, 66 kb

Lastenvalvojan rekisteriselostedocx, 68 kb

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Päihdepalvelujen rekisteriselostedocx, 62 kb

Terveyden- ja sairaanhoito

Potilasrekisterin rekisteriselostepdf, 239 kb

Vammaispalvelut

Kehitysvammaisten asumispalvelujen rekisteriselostedocx, 62 kb

Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan rekisteriselostedocx, 64 kb

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidontuen rekisteristeriselostedocx, 65 kb

Kehitysvammapalvelujen palveluohjauksen rekisteriselostedocx, 67 kb

Vammaispalvelujen sosiaalityön rekisteriselostedocx, 64 kb

Hallinto- ja tukipalvelut

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttäjärekisterin rekisteriselostepdf, 189 kb

Asianhallintarekisterin tietosuojaselostepdf, 223 kb

Henkilöstöhallinnon rekisterin tietosuojaseloste pdf, 307 kb

Kameravalvonnan rekisteriselostepdf, 193 kb

NettiRassi rekisteriselostepdf, 319 kb

Sidonnaisuusrekisterin rekisteriselostepdf, 274 kb

Vapaaehtois- ja tukihenkilötoiminnan rekisterin tietosuojaselostepdf, 798 kb

Tietojärjestelmäluettelot

Hallinnon tietojärjestelmäluettelopdf, 182 kb

Sosiaalihuollon tietojärjestelmäluettelopdf, 98 kb

Terveydenhuollon tietojärjestelmäluettelopdf, 193 kb

Yhteystiedot

Tietosuojavastaava
Kaisa Kinnunen-Luovi
puh. 040 135 7673