Tekstin koko
VALIKKO

Tietosuoja

Tietosuojan tavoitteena on turvata henkilöiden yksityiselämän ja yksityisyyden suoja henkilötietojen käsittelyä koskevien lakien ja säädösten mukaisesti.

Lain mukaan jokaisessa sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä tulee olla tietosuojavastaava, joka

  • on asiakkaan / potilaan ja henkilökunnan tukena tietosuoja-asioissa
  • valvoo asiakas- ja potilastietojen käyttöä
  • osallistuu tietosuoja- ja tietoturvaohjeiden valmisteluun
  • antaa tietosuojaa liittyvää koulutusta.

Asiakas- ja potilastiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä voivat käsitellä vain hoitoosi tai palvelutapahtumaasi osallistuvat henkilöt siinä laajuudessa kuin hoitosi tai palvelutapahtumasi vaatii.

Jokaisella asiakkaalla ja potilaalla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on kirjattu ja kuka tietoja on käsitellyt. Lisää tietoa ja ohjeita tiedonsaantioikeudesta voit lukea Tiedonsaantioikeus-sivulta:
http://www.ras.fi/tiedonsaantioikeus

Yhteystiedot

Tietosuojavastaava
Kaisa Kinnunen-Luovi
puh. 040 135 7673

Lähetä suojattu viesti tietosuojavastaavalle NettiRassissa