Tekstin koko
VALIKKO

Aikuisten toimintaterapia

Toimintaterapeutti on kuntoutusalan ammattihenkilö (Valvira).

Toimintaterapia on asiakkaalle maksutonta kuntoutusta. Asiakkaat ohjautuvat toimintaterapiaan lääkärin, fysioterapeutin, psykologin ja puheterapeutin lähetteellä sekä lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksella kuntoutustyöryhmän kautta.

Toimintaterapeutille ohjautuvat aikuisasiakkaat ovat usein reuma-, käsikirurgisia- ja aivoverenkiertohäiriöasiakkaita. Tarvittaessa asiakkaat voivat varata itselleen yhden ohjauksellisen ajan ilman lääkärin lähetettä (esim. reumaa sairastavan henkilön apuvälinearvio).

Toimintaterapian tavoitteena on asiakkaan itsenäisyyden tukeminen arkipäivän elämässä. Aikuisten toimintaterapiaan Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä sisältyy asiakkaan tarpeen mukaan:

  • Toimintakyvyn arviointi testein sekä toimintaa havainnoiden
  • Arvioinnin tuloksiin perustuen ohjaus arkipäivässä selviytymisen edistämiseksi. Tarvittaessa terapiasuosituksen tekeminen kuntoutustyöryhmän käsiteltäväksi.
  • Apuväline- ja asunnonmuutostyötarpeen arviointi
  • Käden toiminnallisuuden arviointi ja edistäminen
  • Lepo- ja sormilastojen valmistus, huolto sekä korjaus

Yhteystiedot

Mira Mämmelä, toimintaterapeutti (AMK)
Aikuisten toimintaterapiapalveluiden vastuuhenkilö, lasten ja nuorten toimintaterapia
Puh. 044 439 4659
Puhelinajat tiistaisin klo 12-13. Muuna aikana voi jättää viestin yhteystietoineen puhelinvastaajaan.

Marika Alasuutari, toimintaterapeutti (AMK)
Aikuisten osastohoidon asiakkaiden toimintaterapiapalveluiden vastuuhenkilö
puh. 040 135 7960

Sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)ras.fi

Postiosoite
PL 25, 92101 Raahe

Toimitilat
sijaitsevat pääterveysasemalla. Sisäänkäynti Rantakadun puoleisen uuden rakennusosan päädystä.

Lasten toimintaterapia

Yhteystiedot

Toimintaterapeutti
Mira Mämmelä
puh. 044 439 4659

Toimintaterapeutti
Marika Alasuutari
(kuntoutusosasto /
osastohoito)
puh. 040 135 7960