Tekstin koko
VALIKKO

Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten perheet voivat saada ohjausta ja neuvontaa hoitoon kasvatukseen ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Vammaispalveluohjaajat työskentelevät lasten ja perheiden kanssa sekä tekevät yhteistyötä myös muiden lasta ja nuorta kuntouttavien tahojen kanssa.

Vammaispalveluohjaajat vastaavat erityistä tukea tarvitsevien lasten omaishoidontukiasioista (Annikki Haaranen: Raahe ja Pyhäjoki, Ella Juntunen: Siikajoki ja Vihanti).

Omaishoidon tuki

Kehitysvammaisten palveluja voi saada henkilö, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi. Palvelut toteutetaan erityishuoltona, mikäli hän ei ole ns. normaalipalveluiden piirissä tai ei voi saada muun lain nojalla tarvitsemiaan palveluja.

Vammaispalveluohjaajien palveluiden tavoitteena on edistää henkilön ja hänen läheistensä arkea tukemalla itsenäisyyttä ja yhteiskunnan tasa-arvoista jäsenyyttä ja turvata hänen tarvitsemansa hoito ja huolenpito eri-ikäisenä ja erilaisissa elämänvaiheissa.

Kehitysvammaisten erityishuollon palveluja toteutetaan laadittujen yksilöllisten palvelusuunnitelmien ja erityishuolto-ohjelmien mukaisesti.

Kehitysvammaisten erityispalveluita ovat

  • Palvelusuunnittelu ja avohuollon ohjaus
  • Päivä- ja työtoiminta
  • Asumispalvelut
  • Omaishoidontuki
  • Tilapäinen hoito
  • Tutkimukset ja laitoshoito
  • Muut yksilölliset tukitoimet

Yhteystiedot

Vammaispalveluohjaaja
Ella Juntunen
(Siikajoki ja Vihanti)
osoite:
Siikajoen kunta
Siikasavontie 1
92400 Ruukki
puh. 040 135 7904

Vammaispalveluohjaaja
Annikki Haaranen
(Raahe ja Pyhäjoki)
puh. 040 135 8457

Vammaispalveluohjaaja
Sari Valuri
(Raahe ja Pyhäjoki)
puh. 044 439 3816