Tekstin koko
VALIKKO

Virta-hanke

Virta Raahen seudun alahankkeessa (1.5.2011-30.9.2013) kehitettiin työttömien terveystarkastusmallia ja palveluohjausmallia terveystarkastusten jälkeen Raahen seutukunnan alueella.

Kohderyhmänä oli seutukunnan 17-29-vuotiaat työttömät tai ilman jatkokoulutuspaikkaa olevat nuoret. Tavoitteena oli ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja tukea heidän sosiaalista vahvistumistaan, arvioida nuorten tilannetta ja tunnistaa varhain palvelutarpeita sekä vastata niihin.

Kehittämistyön päämääränä oli terveyserojen kaventaminen nuorten työttömien ja työllisten välillä. Nuorten työttömien palveluverkostossa tunnistettiin työkykyyn liittyvät työllistymisen esteet ja saatettiin heidät terveyspalvelujen piiriin. Kehittämistyön avulla edistettiin nuorten työttömien työelämään tai opintoihin siirtymistä.

Virta Raahen seudun alahankkeessa luotiin terveystarkastus- ja palveluohjausmalli, joka juurrutettiin osaksi perusterveydenhuoltoa ja sosiaalihuoltoa. Palveluohjausmallin mukaisesti hankkeessa tiivistä yhteistyötä tekivät terveydenhoitaja ja luotsi yhdessä asiakkaan kanssa. Työntekijöiden jalkautumisesta asiakkaiden keskuuteen mm. työpajoihin saatiin myönteistä palautetta ja osaltaan se lisäsi asiakkaiden sitoutumista.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö
Leena Virranniemi
puh. 044 439 4901
leena.virranniemi(at)ras.fi