Tekstin koko
VALIKKO

Johtavat viranhaltijat

Johtoryhmä

Kuntayhtymän johtaja, puheenjohtaja
Hannu Kallunki, puh. 040 068 0303

Hoidon ja hoivan palvelujen tulosalueen johtaja
Mervi Koski, puh. 044 439 4692 (virkavapaalla)
sijainen Erja Laulumaa, puh. 040 830 3138

Terveyden ja sairaanhoidon palvelujen tulosalueen johtaja,
johtava lääkäri
Susanna Halonen, puh. 040 135 8510

Perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosalueen johtaja
Antti Tornberg, puh. 040 135 7850

Hoitotyön johtaja
Minna Alatalo, puh. 044 439 4900

Talous- ja henkilöstöjohtaja, kuntayhtymän johtajan sijainen
Mikko Weissenfelt, puh. 040 519 0888

Johtoryhmän sihteeri, suunnittelija
Karita Pesonen, puh. 044 439 4794

Tulosalueiden johtajat ja heidän sijaisensa

Perhe- ja psykososiaaliset palvelut:
Antti Tornberg, puh. 040 135 7850
sijainen Jyrki Seppä, puh. 044 439 4766

Hoidon ja hoivan palvelut:

Mervi Koski, puh. 044 439 4692 (virkavapaalla)
sijainen Erja Laulumaa, puh. 040 830 3138

Terveyden ja sairaanhoidon palvelut:

Susanna Halonen, puh. 040 135 8510
sijainen Minna Alatalo, puh. 044 439 4900

Tulosyksiköiden johtajat ja heidän sijaisensa

(Talous- ja hallintopalvelut)

Mikko Weissenfelt, puh. 040 519 0888
sijainen Rauni Launonen, puh. 040 135 7672

(Huoltopalvelut)

Pekka Kastell, puh. 044 439 4440
sijainen Leena Virranniemi, puh. 044 439 4901

(Perhe- ja psykososiaaliset palvelut)

Neuvolapalvelut:
Anna Pehkonen, puh. 044 439 4590
sijainen Satu Kultala, puh. 040 135 8042

Perhesosiaalityö:
Elisa Roimaa, puh. 040 135 7911
sijainen Antti Tornberg, puh. 040 135 7850

Aikuissosiaalityö:
Elisa Roimaa, puh. 040 135 7911
sijainen Antti Tornberg, puh. 040 135 7850

Vammaispalvelut:
Juha Kähkönen, puh. 044 439 3752
sijainen Marjo Kokkaret, puh. 044 439 3717

Mielenterveys- ja päihdepalvelut:
Jyrki Seppä, puh. 044 439 4766
sijainen Minna Myllymäki, puh. 040 135 7958

(Hoidon ja hoivan palvelut)

Kotiin annettavat palvelut:
Erja Laulumaa, puh. 040 830 3138
sijainen Helena Mattila, puh. 040 135 8012

Asumis- ja hoivapalvelut:
Mervi Koski, puh. 044 439 4692 (virkavapaalla)
sijainen Erja Laulumaa, puh. 040 830 3138

(Terveyden ja sairaanhoidon palvelut)

Avohoito:
Janne Jounila, puh. 040 135 7837
sijainen Paula Niemelä, puh. 044 439 4610

Osastohoito:
Minna Alatalo, puh. 044 439 4900
sijainen Marja-Liisa Karjula, puh. 044 439 4660

Suun terveydenhuolto:
Ari Salo, puh. 040 135 7740
sijainen Hannu-Pekka Tuomikoski, puh. (08) 849 4707

Sairaanhoidolliset tukipalvelut:
Anna Laulumaa, puh. 040 135 8301
sijainen Susanna Halonen, puh. 040 135 8510

Yhteystiedot

Puhelinvaihde 08 849 111