Laskutuskäytännöt uudistuvat Pohteella: asiakkaiden solmittava uudet sopimukset pankkiinsa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde aloittaa toimintansa 1.1.2023 ja alkaa tuottaa aiemmin alueen kuntien ja kuntayhtymien tuottamia sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluita. Aiemmat laskutuskäytännöt eivät siirry Pohteelle, joka aloittaa toimintansa kokonaan uutena organisaationa. Myös asiakkaiden täytyy huomioida tämä ja hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue elaskuttajaksi omassa verkkopankissaan tai tehdä uusi suoramaksuvaltuutus oman pankkinsa asiakaspalvelun kautta.

Tarkemmat tiedot liitteessä.