Sosiaalipalveluiden palveluntuottajien uudet rekisteröinnit vuoden alusta alkaen Pohteen kirjaamoon

Sosiaalipalveluiden rekisteröinnit tehdään 31.12.2022 saakka siihen kuntaan, missä palvelua tuotetaan. Vuoden alusta, eli 1.1.2023 toimintansa aloittavat palveluntuottajat toimittavat ilmoituksen tai lupahakemuksen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon: hyvinvointialue.kirjaamo [at] ppshp.fi

 Ilmoitusten käsittelyä nopeuttaa se, että liitteenä on kaikki rekisteröinti-ilmoituksessa pyydetyt liitteet. Hyvinvointialueen rekisteröinti-ilmoitukset tehdään lupaviranomaisen lomakkeella, joka löytyy sivustolta:

https://avi.fi/asioi/henkiloasiakas/luvat-ilmoitukset-ja-hakemukset/sosiaali-ja-terveyspalvelut/yksityiset-sosiaalipalvelut

Jos palveluntuottaja on rekisteröitynyt Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntaan kotipalvelun tukipalvelutuottajaksi tai toimintayksiköllä on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tai Valviran lupa toiminnalleen, ei uudelleen rekisteröintiä edellytetä. Toiminnan muutostilanteissa, esimerkiksi vastuuhenkilön vaihdos tai uusia palveluja tuotettaessa, tulee ilmoitus päivittää.