Olet tässä

Asiakasmaksut

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkailta peritään palvelua antavan yksikön ja palvelun mukaan joko hoitopäivä-, ylläpito-, poliklinikka-, käynti- tai palvelumaksu.

Asiakasmaksut ja palvelusetelit 2022 -tiedosto

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä perii asiakasmaksuja, jotka perustuvat lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista sekä asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista.

Lain periaatteita

  • kunnallisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista voidaan periä maksu käyttäjältä, jollei toisin säädetä
  • maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan
  • palveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelujen tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen
  • varatusta käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta voidaan periä maksu. Maksun voi periä, jos asiakas on ilman hyväksyttävää syytä ja aikaa tai paikkaa peruuttamatta jättänyt palvelun käyttämättä. Maksun saa periä, vaikka palvelu olisi säädetty maksuttomaksi. Maksun saa periä ainoastaan 18 vuotta täyttäneiltä.

Lisäksi laissa on erityisryhmiä – kuten vammaisuutta, ulkokuntalaisia ja sotainvalideja koskevia asiakasmaksuohjeita.

Yksityisiltä tuottajilta ostetuissa palveluissa peritään asiakkaalta samat maksut ja korvaukset kuin kuntayhtymän tuottamista vastaavista palveluista. Niistä sosiaali- ja terveyspalveluista, joista ei säädetä erikseen asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa, peritään maksu, kuten asiakasmaksutaksassa on määrätty.

Yhteystiedot

Controller
Maarit Laurila
040 830 3140

Laskutuksen sähköpostiosoite: asiakastoimisto [at] ras.fi

Laskuttajien yhteystiedot

Kotiin annettavat palvelut
Raahe
040 135 7863

Pyhäjoki-Vihanti-Siikajoki
040 135 7900

Ikääntyvien asumispalvelut
Raahe
040 135 7863

Pyhäjoki-Vihanti -Siikajoki
040 135 7900

Mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä vammaispalvelut
040 135 7863

Perhesosiaalityö
040 135 7900

Terveydenhuolto
08 849 4439
ma-ti ja to-pe klo 12-15

08 849 4437
ma-ti ja to-pe klo 12-15

Huom! Asiakasmaksujen perusteisiin liittyvät yhteydenotot hoitavaan yksikköön

Kuntoutus
08 849 4641
ma-pe klo 8-11

Maksukatto
08 849 4439
ma-ti ja to-pe klo 12-15

08 849 4437
ma-ti ja to-pe klo 12-15

Kuntalaskutus
08 849 4437
ma-ti ja to-pe klo 12-15