NeuvoRassin aula.

Olet tässä

Esittely

Hyvinvointia ja toimintakykyä lähellä kotia.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä tarjoaa kattavat palvelut alueensa väestölle.

Terveyden ja sairaanhoidon palvelut koostuvat perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta ja lääketieteellisistä tukipalveluista. Kaikissa toimintakunnissamme on oma terveysasema. Päivystys, osastohoito ja erikoissairaanhoito tapahtuvat Raahessa.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut auttavat selviytymään elämän kriiseistä, raskaasta elämäntilanteesta tai päihderiippuvuudesta. Yksilöllisen tuen kautta kannustamme pärjäämään omassa kodissa tai tukiasunnossa.

Perhekeskuspalvelut ovat vahvuus, josta Raahen seutu tunnetaan. Tavoitteena on tukea perheitä suunnitelmallisesti ja ammattimaisesti.

Ikääntyneiden palveluissa tuetaan turvallista ja omatoimista elämään omassa kodissa tai kodinomaisessa ympäristössä mahdollisimman pitkään. Ikääntyneiden palvelut ja NeuvoNurkka ohjaavat ikääntyvää palvelutarpeissa.

Sosiaali- ja vammaispalveluissa autetaan yksinasuvia, perheitä ja maahanmuuttajia, jotka tarvitsevat taloudellista ja/tai sosiaalista tukea. Tavoitteena on selkeyttää asiakkaan elämäntilannetta ja edistää kuntoutumista. Lakisääteiset vammaispalvelut on tarkoitettu pitkäaikaissairaille, vammaisille ja kehitysvammaisille. Kehitysvammaispalveluissa tuetaan kotiseudulla asumisen mahdollisuutta.