Olet tässä

Hankinnat

Kuntayhtymän avoinna olevat kansallisen kynnysarvon tai EU-kynnysarvon ylittävät tarjouspyynnöt julkaistaan sähköisesti Tarjouspalvelu-portaalissa.

  • Avoinna olevia tarjouspyyntöjä tiivistettyinä (mm. kuvaus ja tarjouksen määräaika) voi tarkastella ilman kirjautumista.  Rekisteröitymällä palveluun, näkee tarjouspyynnön liitteineen ja pystyy jättämään tarjouksen sähköisesti. Rekisteröityminen on maksutonta.
  • Kaikista hankinnoista, jotka ylittävät kansallisen kynnysarvon tai EU-kynnysarvon, julkaistaan lisäksi aina hankintailmoitus Hilma-ilmoituskanavassa.

Pienhankintojen (= kansallisen ja EU-kynnysarvon alittavat hankinnat) tarjouspyynnöt julkaistaan Pienhankintapalvelu-portaalissa.

  • Tarjouksen jättäminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä

Hyvinvointikuntayhtymän hankintoihin sovelletaan lakia julkisista hankinnoista eli hankintalakia. Hankinnoissa, joihin liittyy henkilötietojen käsittelyä, sovelletaan lisäksi EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) (GDPR) ja lakia julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) eli Tiedonhallintalakia.

Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa noudatetaan kuntayhtymän hankintaohjeita.

Tarjousten sisällöllisessä laadinnassa neuvoo ja opastaa myös Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hankinta-asiamiespalvelut

 

Yhteystiedot

Hankintojen yhteyshenkilö on kunkin hankinnan tekevän tulosalueen tai -yksikön johtaja

Johtavien viranhaltijoiden yhteystiedot