Olet tässä

Hygieniapalvelut

Jos toimintakyky heikkenee tai omatoiminen arki on vaikeaa, hyvinvointikuntayhtymä tarjoaa palveluja arjessa selviytymiseen.

Pyykkihuolto

Palvelu on tarkoitettu asiakkaalle, joka

  • ei itsenäisesti selviydy pyykkihuollosta tilapäisen tai pysyvän toimintakyvyn heikentymisen vuoksi tai
  • kotona on puutteelliset asuinolosuhteet

Palvelu järjestetään muiden palvelujen tai päivätoiminnan yhteydessä. Pyykkihuolto koskee ainoastaan käyttövaatteita.

Kylvetys- ja saunapalvelu

Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti asiakkaalle, jolla

  • ei ole kotona pesumahdollisuutta tai
  • jonka toimintakyky peseytymisessä on heikentynyt tilapäisesti tai pysyvästi

Palvelu järjestetään kotona tai päivätoiminnan yhteydessä.

Palvelukeskuksissa tai päivätoiminnan yhteydessä voi saunoa myös itsenäisesti sopimuksen mukaisesti. Palvelu ei sisällä kuljetusta.

Yhteydenotot oman asuinalueen kotihoidon palveluesimieheen.

 

Yhteystiedot

Kotihoidon palveluesimiesten
puhelinaika ma-pe klo 9-12.

Pyhäjoki

Henna Viinamäki
040 135 7856 

Raahen kaupungin alue

Irma Haapaniemi
08 849 5733

Pattijoki-Kummatti-Saloinen

Hannele Kaila
08 849 5732

Siikajoki ja Vihanti

Janne Holappa
08 849 5735