Olet tässä

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit

Ikääntyvän väestön palveluohjaus toteuttaa hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja palvelutarpeiden ennakoimiseksi hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä 78 vuotta täyttäville kuntalaisille.

Kotikäynnit on tarkoitettu ikääntyneille, jotka eivät ole palvelujen piirissä. Käynnillä kartoitetaan muun muassa toimintakykyä, asumista, terveydentilaa ja kodin turvallisuuteen liittyviä asioita.

Hyvinvointia edistävä kotikäynti on maksuton. Kotikäynnin kesto on noin 1,5 tuntia ja siihen osallistuminen on vapaaehtoista.

Palveluohjaus lähettää asiakkaalle käyntiä koskevan kirjeen pääsääntöisesti sen kuukauden aikana kuin henkilö täyttää 78 vuotta. 
Kirjeen mukana on haastattelulomake, jota voi täyttää valmiiksi jo ennen käyntiä.

 

Ikääntyvän väestön yleinen neuvonta ja palveluohjaus
040 135 7880
ma-pe klo 9-12