Ikäihminen pelaamassa bingopeliä.

Olet tässä

Ikääntyneiden palvelut

Palveluilla turvataan iäkkäiden henkilöiden itsenäistä ja omatoimista selviytymistä sekä turvallista elämää kotona tai asumispalveluissa mahdollisimman pitkään. Tehtävänä on tukea, ohjata ja motivoida ihmisiä kantamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään.

Palvelutarpeen arvioinnissa lähtökohtana ovat asiakkaan omat päätökset elämäänsä koskevista valinnoista. Palvelutarve arvioidaan viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Kiireellisissä tapauksissa tarve arvioidaan heti.

Ikääntyvän väestön neuvonta- ja palveluohjaustiimi NeuvoNurkka tarjoaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa ikääntyvälle väestölle. Keskitetyn palveluohjauksen avulla tuetaan kotona asuvan ikääntyneen henkilön itsenäistä suoriutumista, hänen hyvinvointiaan, terveyttään ja toimintakykyään.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus on vahvistanut hoidon ja hoivan palveluille palveluohjauskriteerit -tiedosto, jotka pohjautuvat vanhuspalvelulakiin ja hyvän ikääntymisen turvaamiseksi julkaistuun laatusuositukseen.

Ikääntyvien palveluja toteutetaan hyvinvointikuntayhtymässä vahvistetun Ikäsuunnitelman -tiedoston pohjalta.

Tutustu esitteeseemme!

 

 

Yhteystiedot

Tulosaluejohtaja
Ulla Pyykkönen
040 135 8575

Kotiin annettavat palvelut

Tulosyksikköjohtaja
Helena Mattila
040 135 8569

Asumis- ja hoivapalvelut

Tulosyksikköjohtaja
Ulla Pyykkönen
040 135 8575

Palvelusetelit

Tulosyksikköjohtaja
Janne Holappa
040 135 8542