Olet tässä

Ikääntyvien sosiaalipalvelujen saatavuus

Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt - muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut -  ilman aiheetonta viivytystä tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut myönteisen päätöksen.

Kuntayhtymä julkaisee puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Vanhuspalvelulaissa odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs saa hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusaikoja julkaistaan palvelukohtaisesti.

Keskimääräiset odotusajat tammi-kesäkuu 2020 -tiedosto

Keskimääräiset odotusajat heinä-joulukuu 2020 -tiedosto

Keskimääräiset odotusajat tammi-kesäkuu 2021 -tiedosto

Keskimääräiset odotusajat heinä-joulukuu 2021 -tiedosto

Hoidon saatavuus -sivu

 

Yhteystiedot

Tulosaluejohtaja
Ulla Pyykkönen
040 135 8575