Olet tässä

Johtavat viranhaltijat

Johtoryhmä

Kuntayhtymän johtaja
Perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosalueen johtaja
Elisa Roimaa, puh. 040 135 7911

Hoidon ja hoivan palvelujen tulosalueen johtaja
Ulla Pyykkönen, puh. 040 135 8575

Terveyden ja sairaanhoidon palvelujen tulosalueen johtaja
Minna Alatalo, puh. 044 439 4900

Johtava lääkäri
Janne Jounila, puh. 040 135 7837

Viestintäpäällikkö
Juha Honkala, puh. 040 135 8571

Suunnittelija, johtoryhmän sihteeri
Karita Pesonen, puh. 044 439 4794

Tulosalueiden johtajat ja heidän sijaisensa

Perhe- ja psykososiaaliset palvelut:
Elisa Roimaa, puh. 040 135 7911
sijainen Jyrki Seppä, puh. 044 439 4766

Hoidon ja hoivan palvelut:
Ulla Pyykkönen, puh. 040 135 8575
sijainen Helena Mattila, puh. 040 135 8569

Terveyden ja sairaanhoidon palvelut:
Minna Alatalo, puh. 044 439 4900
sijainen Janne Jounila, puh. 040 135 7837

Tulosyksiköiden johtajat ja heidän sijaisensa

(Talous- ja hallintopalvelut)

sijainen Rauni Launonen, puh. 040 135 7672

(Huoltopalvelut)

Pekka Kastell, puh. 044 439 4440
sijainen Leena Virranniemi, puh. 044 439 4901

(Perhe- ja psykososiaaliset palvelut)

Neuvolapalvelut:
Satu Tervakoski, puh. 044 439 4590
sijainen Satu Kultala, puh. 040 135 8042

Perhesosiaalityö:
Saana Savela, puh. 040 135 8148
sijainen Elisa Roimaa, puh. 040 135 7911

Aikuissosiaalityö:
Saana Savela, puh. 040 135 8148
sijainen Elisa Roimaa, puh. 040 135 7911

Vammaispalvelut:
Juha Kähkönen, puh. 044 439 3752
sijainen Marjo Kokkaret, puh. 044 439 3717

Mielenterveys- ja päihdepalvelut:
Jyrki Seppä, puh. 044 439 4766
sijainen Minna Myllymäki, puh. 040 135 7958

(Hoidon ja hoivan palvelut)

Kotiin annettavat palvelut:
Helena Mattila, puh. 040 135 8569
sijainen Ulla Pyykkönen, puh. 040 135 8575

Asumis- ja hoivapalvelut:
Ulla Pyykkönen, puh. 040 135 8575
sijainen Helena Mattila, puh. 040 135 8569

Palvelusetelit:
Janne Holappa, puh. 040 135 8542
sijainen Jaana Viitanen, puh. 040 135 8633

(Terveyden ja sairaanhoidon palvelut)

Sairaanhoidolliset tukipalvelut:
Anna Laulumaa, puh 040 135 8301
sijainen Riitta Maunuvaara, puh. 040 135 8515

Avohoito:
Janne Jounila, puh. 040 135 7837
sijainen Paula Niemelä, puh. 044 439 4610

Osastohoito:
Minna Alatalo, puh. 044 439 4900
sijainen Marja-Liisa Karjula, puh. 044 439 4660

Suun terveydenhuolto:
Eija Apuli puh. 040 135 7740
sijainen Hannu-Pekka Tuomikoski, puh. 040 135 8315

Yhteystiedot

Puhelinvaihde 08 849 111

kirjaamo [at] ras.fi