Olet tässä

Johtavat viranhaltijat

 

Kuntayhtymän johtaja
Heikki Savola, puh. 040 135 7768

Tulosalueiden johtajat ja heidän sijaisensa

Perhe- ja psykososiaaliset palvelut:
Elisa Roimaa, puh. 040 135 7911
sijainen Jyrki Seppä, puh. 044 439 4766

Hoidon ja hoivan palvelut:
Ulla Pyykkönen, puh. 040 135 8575
sijainen Helena Mattila, puh. 040 135 8569

Terveyden ja sairaanhoidon palvelut:
Minna Alatalo, puh. 044 439 4900
sijainen Janne Jounila, puh. 040 135 7837

Tulosyksiköiden johtajat ja heidän sijaisensa

(Talous- ja hallintopalvelut)

sijainen Rauni Launonen, puh. 040 135 7672

(Huoltopalvelut)

Pekka Kastell, puh. 044 439 4440
sijainen Leena Virranniemi, puh. 044 439 4901

(Perhe- ja psykososiaaliset palvelut)

Neuvolapalvelut:
Satu Tervakoski, puh. 044 439 4590
sijainen Satu Kultala, puh. 040 135 8042

Perhesosiaalityö:
Saana Savela, puh. 040 135 8148
sijainen Elisa Roimaa, puh. 040 135 7911

Aikuissosiaalityö:
Saana Savela, puh. 040 135 8148
sijainen Elisa Roimaa, puh. 040 135 7911

Vammaispalvelut:
Juha Kähkönen, puh. 044 439 3752
sijainen Marjo Kokkaret, puh. 044 439 3717

Mielenterveys- ja päihdepalvelut:
Jyrki Seppä, puh. 044 439 4766
sijainen Minna Myllymäki, puh. 040 135 7958

(Hoidon ja hoivan palvelut)

Kotiin annettavat palvelut:
Helena Mattila, puh. 040 135 8569
sijainen Ulla Pyykkönen, puh. 040 135 8575

Asumis- ja hoivapalvelut:
Ulla Pyykkönen, puh. 040 135 8575
sijainen Helena Mattila, puh. 040 135 8569

Palvelusetelit:
Janne Holappa, puh. 040 135 8542
sijainen Jaana Viitanen, puh. 040 135 8633

(Terveyden ja sairaanhoidon palvelut)

Sairaanhoidolliset tukipalvelut:
Anna Laulumaa, puh 040 135 8301
sijainen Riitta Maunuvaara, puh. 040 135 8515

Avohoito:
Janne Jounila, puh. 040 135 7837
sijainen Paula Niemelä, puh. 044 439 4610

Osastohoito:
Minna Alatalo, puh. 044 439 4900
sijainen Marja-Liisa Karjula, puh. 044 439 4660

Suun terveydenhuolto:
Eija Apuli puh. 040 135 7740
sijainen Hannu-Pekka Tuomikoski, puh. 040 135 8315

Yhteystiedot

Puhelinvaihde 08 849 111

kirjaamo [at] ras.fi