Olet tässä

Kuntoutuspalvelut

Kuntoutuspalveluilla tuetaan asiakkaan terveyttä, toimintakykyä ja toipumista. Palvelut voivat olla ohjausta ja neuvontaa, ohjattua harjoittelua, fysikaalista terapiaa tai apuvälineisiin liittyvä ohjausta ja neuvontaa. Palvelu voi olla myös ohjausta pitkäaikaissairaudesta tai vammasta kuntoutumiseen ja arjessa selviytymiseen.