Aurinkoinen merenranta.

Olet tässä

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveys- ja päihdepalvelut tarjoavat asiakkaille räätälöityjä, laadukkaita, riittäviä ja asianmukaisia mielenterveys- ja päihdepalveluja ja palvelukokonaisuuksia.

Mielenterveyspalvelut sisältävät psykiatrisia tutkimuksia, arviointeja ja avo-osastohoitoa. Mielenterveyskuntoutujille on tuetun asumisen kuntoutusyksikkö, joka tarjoaa monipuolista ohjausta ja tukea arjessa selviytymiseen.

Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. Palveluja annetaan asiakkaan, hänen perheensä ja muiden läheistensä avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut löytyvät myös NettiRassi -palvelusta. NettiRassin kautta voi lähettää viestiä psykiatriselle sairaanhoitajalle, A-klinikan työntekijälle tai sosiaaliohjaajalle.

Yhteystiedot

Tulosaluejohtaja
Elisa Roimaa
040 135 7911

Tulosyksikköjohtaja
Jyrki Seppä
044 439 4766

Kotirappu/vastaava hoitaja
Maarit Kestilä
040 135 8185

A-klinikka/palveluesimies
Antti Raappana
044 439 3786