Olet tässä

Mielenterveyskeskus

Akuuteissa mielenterveyden ongelmissa ota yhteys terveyskeskuksen päivystykseen.

Aikuisten mielenterveysongelmissa ensimmäinen ja ensisijainen yhteydenottopaikka on oma terveysasema tai työterveyshuollon vastaanotto, AMK-opiskelijoilla YTHS:n valtakunnallinen hoidontarpeen arviointi ja palveluohjaus (arkisin klo 8-13 p. 046 7101073). Terveysasemilla toimii matalan kynnyksen psykiatrinen työryhmä terveyskeskuslääkärijohtoisesti psykiatrian erikoislääkärin konsultaation tuella.

Alle 18-vuotiaiden psykiatrinen hoito on keskitetty Raahen perheneuvolaan.

Mielenterveyskeskus hoitaa yli 18-vuotiaita Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueen asukkaita. Psykiatriseen tutkimukseen ja hoitoon hakeudutaan lääkärin lähetteellä tai terveyskeskuksen matalan kynnyksen psykiatrisen työryhmän kautta. Lievät ja keskivaikea-asteiset häiriöt hoidetaan työterveyshuollossa/perusterveydenhuollossa.

Tutkimus, arviointi ja hoito alkavat hoitajan vastaanotolla selvittely/tutkimusjaksolla, ja ajat lääkärille annetaan tämän perusteella tarpeenmukaisesti kiireellisyysjärjestyksessä. 

Alla opas ADHD -tutkimuksiin lähettävälle lääkärille. HUOM! Ennen ADHD-tutkimuksiin lähettämistä on ajankohtaiset häiriöt (esim. ahdistus, masennus jne.) hoidettava ensin, sekä todennetusti päihdehäiriöt luotettavasti poissuljettava (lab.kokein)/tarvittaessa hoidettava.

Jos et voi saapua varatulle vastaanottoajalle, peru aika viimeistään edellisenä arkipäivänä. Perumatta ja käyttämättä jätetyt vastaanottoajat johtavat arviointi- ja/tai hoitojakson keskeytymiseen kaikkien mielenterveyskeskuksen ajanvarausten osalta. Tällöin hoitoon voi tarvittaessa hakeutua uudelleen jonon kautta.

Käynnit ovat maksuttomia, mutta lausunnoista peritään erikoissairaanhoidon mukainen korvaus.

Reseptien uusinta  

Jätä reseptinuusimispyynnöt ajoissa, noin 7 päivää ennen uusimistarvetta. Tarkistathan ennen uusimispyynnön jättämistä, että reseptisi todella on tyhjä; tämä nopeuttaa palvelua kaikkien uusintojen osalta. Reseptillä jäljellä olevan lääkemäärän voit tarkistaa esim. OmaKanta -palvelusta tai lääkepakkauksen apteekkiliuskasta. Reseptejä ei uusita päivystyksellisesti. Mielenterveyskeskuksessa ei uusita somaattisten sairauksien lääkkeitä eikä yksityispuolelta määrättyjä lääkkeitä. 

Huomaathan, että PKV-lääkereseptejä (pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat) ei uusita kuin vasta siinä vaiheessa, kun lääkkeitä on enää laskennallisesti jäljellä vähäinen määrä; näiden lääkkeiden käyttöä ja kulutusta seurataan ja tarkastellaan voimassa olevien hoitosuositusten mukaisesti. PKV-lääkkeitä uusitaan ainoastaan hoitosuhteessa oleville, silloin kun lääkitys on aloitettu mielenterveystoimistossa. Toimimme valtakunnallisten Käypä Hoito -suositusten ja Välitä Viisaasti -suositusten mukaisesti.

Reseptien uusinta mielenterveystoimistossa edellyttää voimassa olevaa hoitosuhdetta sekä sovittujen seuranta/hoitokäyntien toteutumista. Leponex- ja Froidir-lääkitysten kohdalla reseptin uusimisen edellytyksenä on turvakoekontrollien toteutuminen edeltävien 28 vuorokauden kuluessa.

Sähköisen reseptin uudistamispyynnön voi jättää NettiRassi -palvelun kautta.
 

Psykososiaalinen tuki äkillisiin traumaattisiin tilanteisiin liittyen

Akuutti/päivystyksellinen psykososiaalinen tuki äkillisissä traumaattisissä tilanteissa toteutuu perusterveydenhuollon päivystyksessä ja/tai Oulaisten sosiaali- ja kriisipäivystyksessä (p. 044 479 3644), joka palvelee virka-ajan ulkopuolella. Näistä yksiköistä ohjataan asianomaisia tarvittaessa olemaan yhteydessä mielenterveystoimiston psykiatrisen sairaanhoitajan palveluohjaukseen, jolloin tuen tarve arvioidaan tilannekohtaisesti. 
Jos olet kokenut jotain järkyttävää
 

Sosiaalityö mielenterveys- ja päihdepalveluissa

Sosiaaliohjaaja selvittää mielenterveys- ja päihdepalvelujen avohoidossa ja osastohoidossa olevien sosiaalisen tuen tarpeen sekä ohjaa ja neuvoo ensisijaisiin tukimahdollisuuksiin. Yhteistyötä sosiaaliohjaaja tekee eri viranomaisverkostoissa.

Alla opas mielenterveyskuntoutujan taloudellisen tuen muotoihin. Oppaan ovat laatineet sosionomiopiskelijat Marjo-Riitta Alatalo ja Anna-Maria Kuuru-Popov Diakonia ammattikorkeakoulusta yhteistyössä mielenterveyskeskuksen työntekijöiden kanssa.

 

 

 

Yhteystiedot

Käyntiosoite
Rantakatu 8 D, ovi 5, 3. kerros
(Softpolis)
Mielenterveystoimiston vastaanottoja on myös 2. kerroksessa

Raahe
Vaihde
ma-pe klo 8-11
08 849 4761
faksi 08 849 5703

Psykiatrisen hoitajan palveluohjaus
ma-pe klo 10-11
044 439 4770

Sairaanhoitaja
Anu Kinnunen
040 135 8020

Sairaanhoitaja
Henna Kotka
040 135 7999

Sairaanhoitaja
Kaisa Luoto
044 439 4771

Sairaanhoitaja
Maarit Penttilä
040 135 7998

Psykologi
Maija Kärkkäinen
040 135 8413

Sairaanhoitaja
Marika Kauppila
040 135 8595

Sairaanhoitaja
Marjut Pylväs
040 135 7760

Sairaanhoitaja
Minna Myllymäki
040 135 7958

Sairaanhoitaja
Päivi Paloniemi
040 135 8026

Sairaanhoitaja
Sanna Himanka
040 135 7759

Sosiaaliohjaaja
Tanja Kippola
040 135 7851

Toimintaterapeutti
Pirita Myllymäki
044 439 4774

Siikajoki
Mielenterveysneuvola Ruukin terveysasemalla

Sirpa Kurikka
044 439 3803

Pyhäjoki
Mielenterveysneuvola

Sari Haapakoski
040 135 7695

Vihanti
Mielenterveysneuvola

Päivi Alakangas
040 135 7954
Minna Myllymäki
040 135 7958