Olet tässä

Ohjeita päivystykseen tulijalle

Ota päivystykseen mukaan

 • Kela-kortti
 • Rokotuskortti
 • Tiedot voimassa olevasta lääkityksestä (reseptit) sekä allergioista
 • Lähiaikojen epikriisit esimerkiksi OYS:sta
 • Lääkedosetti, astmasuihkeet, silmätipat, korvatipat ja insuliinit
 • Alle kouluikäiselle neuvolakortti

Ilmoittaudu

Kun saavut päivystykseen, ota automaatista vuoronumero ja istu odottamaan. Päivystyksen sairaanhoitaja kutsuu sinut automaatin vieressä olevaan huoneeseen ja arvioi hoidon tarpeen ja kiireellisyyden. Päivystyksen asiakkaat hoidetaan sairauden ja sen hetkisen voinnin mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä. Tulojärjestys tai tulokyyti ei siis ole hoitojärjestys. Päivystyksessä hoidetaan kaikkia kiireellisen avun tarvitsijoita asuinpaikasta riippumatta ja palveluita on saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina.

Vaivasi hoidetaan joko lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolla.

Sairaanhoitajan hoidon arvion jälkeen sinut ohjataan joko odotusaulaan tai tarkkailutiloihin.

Jos oireesi eivät vaadi päivystyksellistä hoitoa, sairaanhoitaja voi ohjata sinut kotihoitoon. Tällöin saat kotihoito-, seuranta- ja jatkohoito-ohjeet.

Odotellessasi 

Mieti odottaessasi valmiiksi

 • Säännöllinen lääkitys ja mahdolliset allergiat
 • Hoitoon liittyviä mieltäsi askarruttavia asioita

Tutkimukset ja jatkotoimenpiteet 

 • Osa tutkimuksista voidaan tehdä jo ennen lääkärille pääsyä, esimerkiksi verikokeet, verenpaine ja sydänfilmi.
 • Voit joutua odottamaan pääsyä lääkärin määräämiin röntgen- ym. tutkimuksiin.
 • Tutkimusten jälkeen täytyy myös odottaa, koska tutkimustulosten valmistuminen vie aikaa puolesta tunnista kahteen tuntiin. Tulosten valmistuttua lääkärisi kertoo tuloksista ja päättää jatkohoidostasi.
 • Lääkärisi antaa hoito- ja lääkemääräykset, jotka hoitohenkilökunta toteuttaa. Odotusaika on hoitoaikaa, jolloin vointiasi seurataan. Jos vointisi muuttuu odottaessanne, ilmoita siitä hoitohenkilökunnalle.
 • Päivystyksessä ei ole tarjolla ruokaa. Välipala-automaatista voi kolikoilla ostaa pientä purtavaa.

Yhteystiedot

Hätätilanteissa 
hätäkeskus puh. 112

Päivystysapu
116 117

Potilastiedustelut
040 135 8636 (ei hoidon tarpeen arviointia)

Käyntiosoite
Rantakatu 4
92100 Raahe

Sijainti kartalla

Pysäköinti ja opastus