Olet tässä

Omavalvontasuunnitelmat

Omavalvonta on työyhteisön toteuttamaa jatkuvaa toiminnan laadun varmistamista ja kehittämistä. Sen tarkoituksena on osaltaan tukea sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöä.

  • laadukkaiden, turvallisten ja asianmukaisten palvelujen toteuttamisessa
  • edistää toiminnan kehittymistä
  • mahdollistaa epäkohtiin puuttuminen ajoissa ja ehkäistä jälkikäteisen oikeusturvan tarvetta

Toimintayksiköiden henkilöstöllä ja asiakkailla on mahdollisuus kertoa käsityksensä yksikön toiminnasta ja mahdollisista epäkohdista.

Omavalvontasuunnitelmat ovat lakiin perustuvia. Niissä kuvataan menettelytavat, joilla varmistetaan palvelujen laatu, turvallisuus ja asianmukaisuus. Suunnitelmien avulla palveluntuottaja itse varmistaa, että toiminnalle asetetut tavoitteet toteutuvat.