Olet tässä

Opiskelijoille

Opiskelijoiden harjoitteluista

Ammattikorkeakoulujen opiskelijat varaavat Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymän hoito- ja sosiaalityön harjoittelupaikat Jobiilista

Jos paikkaa ei Jobiilista löydy koskien sairaanhoitaja-, ensihoitaja-, terveydenhoitaja- tai sosionomiopiskelijoita, voi paikkaa yksiköihin tiedustella opetuskoordinaattorilta kevään harjoittelujen osalta viimeistään lokakuun loppuun mennessä ja syksyn osalta maaliskuun loppuun mennessä.

Lähihoitajaopiskelijoiden harjoittelupaikat varataan entiseen malliin opetuskoordinaattorin kautta. 

Peruuntuvat harjoittelujaksot ja opiskelijamuutokset tulee ilmoittaa opetuskoordinaattorille tai yksikköön viimeistään kaksi viikkoa ennen suunnitellun jakson alkua. Liian myöhään peruutetuista paikoista perimme ammattikorkeakoulujen osalta maksun koko suunnitellulta harjoittelujaksolta.

Muiden yksiköiden opiskelija-asioista vastaavat

  • fysioterapia: palveluesimies Riitta Maunuvaara
  • radiologia: tulosyksikköjohtaja Anna Laulumaa
  • lääketiede: avohoito - tulosyksikköjohtaja Janne Jounila, osastohoito - geriatrian ylilääkäri Marja-Liisa Karjula

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ras.fi.

Ennen harjoittelua

Harjoitteluun tulevilla opiskelijoilla tulee olla käytynä oppilaitoksen tietoturva- ja tietosuojaluennot. 
Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja lähihoitajaopiskelijat suorittavat Tietosuoja terveydenhuollossa -verkkokurssin. 

Sosionomi ja muut sosiaalialan opiskelijat suorittavat Tietoturva sosiaali- ja terveydenhuollossa -verkkokurssin .

Halutessaan opiskelija voi suorittaa kummatkin verkkokurssit.

Kerran opiskelujen aikana suoritettu testi riittää.

Ensimmäisessä harjoitteluyksikössä opiskelija ja harjoitteluyksikön esimies allekirjoittavat Intranetistä löytyvän salassapito- ja käyttäjäsitoumuksen. Käyttäjäsitoumus säilytetään harjoitteluyksikössä. Yksi käyttäjäsitoumus kattaa opiskelijan kaikki Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä suoritetut harjoittelujaksot. Jokaisen harjoittelujakson alussa yksikön esimies varmistaa, että käyttäjäsitoumus on tehty. Käyttäjäsitoumus on oltava voimassa myös lyhyillä tutustumisjaksoilla. Potilastietojärjestelmän tunnukset annetaan onnistuneesti suoritettujen verkkokurssien jälkeen. Käyttäjätunnukset ovat aktiivisena harjoittelujakson ajan, samat tunnukset aktivoidaan uudelleen seuraavalla harjoittelujaksolla.

Harjoittelujakson aikana

Jokaisessa yksikössä on nimetty opiskelijavastaava, joka toimii ohjauksen koordinoijana, opiskelijoiden lähiohjaajana sekä delegoi ohjausvastuuta toisille hoitajille. Opiskelijavastaava huolehtii, että jokaisella opiskelijalla on nimetty lähiohjaaja(t) ja informoi muuta henkilökuntaa opiskelijoiden saapumisesta, opintojaksosta, harjoittelun tavoitteista sekä huolehtii opiskelijan perehtymiseen liittyvästä mahdollisesta työnjaosta. Opiskelijalle nimetty lähiohjaaja tutustuu opiskelijan harjoittelujakson tavoitteisiin ja opiskelijoiden portfolioihin sekä varaa opiskelijan ohjaukseen tarvittavan ajan. Kaikilla työntekijöillä on vastuu ja velvollisuus ohjata ja tukea opiskelijan ammatillista kasvua harjoittelujakson aikana. Harjoittelun alussa opiskelija laatii työvuorolistan ohjaajan ohjauksessa. Työvuorolista säilytetään yksikössä sovitussa paikassa.

Opiskelijan palaute henkilökunnalle ja harjoittelupaikkaan

Haluamme kehittää opiskelijaohjausta ja toivomme kaikkien käytännön harjoittelussa olleiden opiskelijoiden antavan sähköisen palautteen jokaisen harjoittelujakson jälkeen intranet-sivuilla. 

Vapaana olevat opinnäytetyön aiheet

Opetuskoordinaattorilta voit tiedustella vapaana olevia opinnäytetyön aiheita, ehdottaa aihetta tai kysyä yhteystietoja yksiköihin. 

 

Yhteystiedot

Opetuskoordinaattori 
Sisko Muikku
040 135 7946
sisko.muikku(at)ras.fi