Kotihoidon asiakasmaksu palvelusetelillä

 • Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan bruttotulojen mukaan.
 • Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin arvo on 33 euroa / tunti.
 • Kylvetyksen palveluseteli on 27 euroa / tunti.

Hyvinvointikuntayhtymän hyvitys kotihoidon palvelusetelistä eri ajankohtina.
Taulukon 1 hinnat 1.3.2021 alkaen

Arkisin klo 7-18 33,50 €/h
Arki-ilta klo 18-22 38,60 €/h
Lauantai klo 7-18 40,60 €/h
Lauantai-ilta klo 18-22 45,70 €/h
Sunnuntai 55,80 €/h

Palvelusetelin arvon suuruuteen vaikuttavat asiakkaan perhekoko, bruttotulot ja myönnettyjen tuntien määrä.
Taulukon 2 hinnat 1.1.2021 alkaen

Perhekoko Tuloraja € 1-5 h/kk 6-11 h/kk 12-20 h/kk 21-29 h/kk yli 30 h/kk
1 588 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %
2 1084 12 % 16 % 18 % 20 % 22 %
3 1701 9 % 12 % 14 % 16 % 18 %
4 2103 7 % 9 % 11 % 13 % 15 %

 

  Laske arvio

  Perhekoko
  Myönnettyjä tunteja
  Myönnettyjä tunteja
  Myönnettyjä tunteja
  Myönnettyjä tunteja
  Perhekoko 1

  Asiakkaalle myönnetyistä tunneista ja annetuista palvelutuottajien tuntihinnoista jää asiakkaalle maksettavaksi 
  0
  0
  0
  0
  0
  Palvelusetelin omavastuu ja arvo eri aikoina
  0
  33.5
  38.6
  40.6
  45.7
  55.8
  Perhekoko 2
  0
  33.5
  38.6
  40.6
  45.7
  55.8
  Perhekoko 3
  0
  33.5
  38.6
  40.6
  55.8
  Perhekoko 4
  0
  33.5
  38.6
  40.6
  55.8