Olet tässä

Palvelusetelit

Palveluseteli on vaihtoehto hyvinvointikuntayhtymän itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle. Palvelusetelillä järjestettävä palvelu vastaa sisällöltään julkisesti tuotettua palvelua. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän palvelujen vaihtoehtona on palveluseteli:

 • kotihoitoon
 • kotisairaanhoitoon
 • hygienian hoitoon (kotipalvelun tukipalvelu)
 • henkilökohtaiseen apuun
 • lapsiperheiden kotipalveluun
 • palveluasumiseen
 • tehostettuun palveluasumiseen
 • lääkärin vastaanottopalveluihin

Palveluiden myöntäminen perustuu asiakkaalle tehtyyn palvelutarpeen arviointiin ja sen perusteella laadittuun asiakassuunnitelmaan. Palvelutarpeen arviointia pyydetään ikääntyvän väestön neuvonta- ja palveluohjauksesta, vammaispalvelujen sosiaalityöntekijältä tai lapsiperheiden palveluohjauksesta. Ikääntyneiden palveluja myönnetään yhtymähallituksen hyväksymien hoidon ja hoivan myöntämisperusteiden ja palveluohjauskriteerien mukaisesti. 

Hyvinvointikuntayhtymä hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluihin palveluseteliä voi käyttää. Hyväksytyistä palveluntuottajista saa tiedon palvelusetelin myöntävältä viranhaltijalta, ikäihmisten neuvonta- ja palveluohjauksesta, vammaispalvelujen sosiaalityöntekijältä tai lapsiperheiden palveluohjauksesta. Palveluntuottajia voi vertailla myös ilman kirjautumista Parasta palvelua -sivulla. Asiakas valitsee hyväksytyistä palveluntuottajista sen palveluntuottajan, jolta hän haluaa palvelun ostaa. Asiakas tekee palvelusopimuksen valitun palveluntuottajan kanssa. Asiakkaalla on mahdollisuus vaihtaa palveluntuottajaa sopimuksessa mainitun irtisanomisajan puitteissa. Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimusta koskevat kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet.

Palveluseteli on henkilökohtainen ja sitä ei voi vaihtaa rahaksi eikä palveluseteliä voi käyttää muuhun kuin myöntämispäätöksessä määriteltyyn tarkoitukseen. Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei voi saada kotitalousvähennystä. Palvelu on arvonlisäverotonta. Mikäli asiakas ostaa palveluntuottajalta palveluita, jotka eivät kuulu palvelusetelillä tuotetun palvelun sisältöön (esimerkiksi siivous), maksaa hän itse niistä palveluista kokonaisuudessaan. Palvelusetelin arvon määräytymisestä lisää Asiakasmaksut -sivulla.

Lataa palvelusetelihakemuslomake. Lomakkeita on myös NeuvoRassissa ja NettiRassissa. Lomakkeet palautetaan NeuvoRassiin tai NettiRassin kautta. 

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP)

Tiedot yksityisistä tuottajista, palveluista ja niiden hinnoista ovat julkisesti saatavilla sähköisestä parastapalvelua.fi - sivuston palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmästä (PSOP).  Asiakas saa kuntayhtymän myöntämän palvelusetelin PSOP-järjestelmän kautta.

PSOP-järjestelmässä asiakas voi

 • vertailla eri palveluntuottajia
 • valtuuttaa läheisen hoitamaan asioita puolestaan
 • pyytää palvelusetelipalveluista omavastuuraportin palveluntuottajalta (raportista voi tarkistaa, että merkinnät ovat oikein ja näkee maksuosuuden, joka jää itse maksettavaksi)
 • antaa palautetta saamastaan palvelusta

Lisätieto- ja ohjesivuja

Palveluntuottajalle

Hyvinvointikuntayhtymän johtavat viranhaltijat hyväksyvät palveluntuottajat. Sen jälkeen palvelusetelipalvelun tuottajaksi hakeutuminen tapahtuu sähköisesti parastapalvelua.fi -sivuston PSOP-järjestelmän kautta. Yritys kirjautuu järjestelmään vahvalla tunnistautumisella (Suomi.fi -tunnistautuminen). Uuden palveluntuottajan kannattaa tutustua huolellisesti palvelukohtaisiin hakuohjeisiin ja hyvinvointikuntayhtymän palvelusetelisääntökirjoihin. Hakeutuessa PSOP-järjestelmään ja yrityksen tietoja kirjatessa tulee järjestelmään liittää myös kaikki lakisääteiset ja palvelukohtaisesti vaadittavat liitteet (muun muassa yrityksen omavalvontasuunnitelma). Sosiaali- ja terveysalan luvista, ilmoituksista ja hakemuksista lisää aluehallintoviraston sivuilta.  

Ohjeet palveluntuottajaksi hakeutumiseen parastapalvelua.fi - sivustolla

Yhteystiedot

Hoidon ja hoivan palvelut:

Kotipalvelut, ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen ja vuorohoito:
Tulosyksikköjohtaja
Janne Holappa
040 135 8542

Tulosaluejohtaja
Ulla Pyykkönen
040 135 8575

Perhe- ja psykososiaaliset palvelut:

Lapsiperheiden kotipalvelu:
Palveluesimies 
Mirva Kuosmanen
puh. 040 135 8144 

Mielenterveys- ja päihdepalvelut:
Sosiaaliohjaaja
Tanja Kippola
puh. 040 135 7851

Vammaispalvelut:
Tulosyksikköjohtaja
Juha Kähkönen
puh. 044 439 3752

Sosiaalityöntekijä
Marjo Kokkaret
puh. 044 439 3717

Tulosaluejohtaja
Elisa Roimaa
040 135 7911