Olet tässä

Perhehoito

Ikäihmisten perhehoito on inhimillinen, kotoisan ja turvallisen arjen mahdollistava hoivamuoto. Perhehoito antaa mahdollisuudet käyttää yhteisöllisyyttä sekä yhdessä tekemistä ja kokemista hoivan ja huolenpidon perustana.

Lyhytaikainen perhehoito tarjoaa muun muassa mahdollisuuden omaishoitajan vapaapäiviin, omaishoidon sijaishoitoon tai tukeen toipilasaikana ennen kotiutumista sairaalahoidon jälkeen.

Lyhytaikaista perhehoitoa järjestetään Arolan tilalla Haapavedellä ja Villa Briitassa Raahessa toimeksiantosopimuksella.

Kiertävä perhehoito

Perhehoito ikääntyneen hoidettavan kotona määritellään kestonsa perusteella lyhytaikaiseksi tai osavuorokautiseksi perhehoidoksi. Perhehoitoa myönnetään sopimusomaishoitajille omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien ajaksi sekä omaishoitajan jaksamisen tueksi.
 

Yhteystiedot

Perhehoidon palveluohjaaja
Mira Tiainen
puh. 044 439 3754
ma-pe klo 9-12