Olet tässä

Potilas- ja sosiaaliasiamies

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla on oikeus laadukkaisiin palveluihin ja hyvään kohteluun.

Kuntayhtymän potilas- ja sosiaaliasiamies neuvoo ja ohjaa asiakkaita ja heidän omaisiaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi palveluun ja hoitoon liittyvät asiat sekä asiakkaan kohtelu.

Potilas- ja sosiaaliasiamies auttaa tarvittaessa ristiriitojen ratkaisemisessa ja neuvoo menettelytavoissa. Tarvittaessa asiamies avustaa muistutuksen tai kantelun tekemisessä. Asiamieheltä saa myös tietoa potilasvahinkolaista ja apua potilasvahinkoilmoituksen tekemiseen. Potilas- ja sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

Yhteystiedot

Potilas- ja sosiaaliasiamies
Sisko Muikku
ti ja to klo 8-15
puhelinaika ti ja to klo 9-13
040 135 7946
sisko.muikku [at] ras.fi (älä lähetä salassapidettäviä tietoja)

Yhteydenotot myös NettiRassin kautta