Ulkoilua

Olet tässä

Sosiaali- ja vammaispalvelut

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluissa tarjotaan ammattihenkilöstön tukea, ohjausta, neuvontaa ja kuntoutusta moniammatillisesti ja tavoitteellisesti silloin, kun yksilö, perhe tai yhteisö kohtaa elämäntilanteita mullistavia kriisejä. Palvelut on tarkoitettu edistämään ja ylläpitämään toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta yhteisössä.

Jokaisella on oikeus saada kiireellisessä tilanteessa yksilölliseen tarpeeseen perustuvat sosiaalipalvelut oleskelukunnaltaan siten, ettei hänen oikeutensa välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu. Muissa kuin kiireellisissä tilanteissa sosiaalipalvelut järjestää kotikunta.

Sosiaalipalvelut sisältävät:

  • tukea jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen
  • tukea asumiseen liittyvässä tilanteessa
  • tukea taloudellisen tilanteeseen liittyen
  • sosiaalisen syrjäytymisen torjumista ja osallisuuden edistämistä
  • tuki lähisuhde- ja perheväkivallan sekä muun väkivallan ja kaltoinkohtelun tilanteessa
  • tukea äkillisiin kriisitilanteisiin
  • tukea päihteiden ongelmakäytöstä, mielenterveysongelmasta ja muusta sairaudesta, vammasta tai ikääntymisestä aiheutuvaan tarpeeseen
  • tukea muuhun fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen tai kognitiiviseen toimintakykyyn liittyvään tarpeeseen
  • tukea henkilöiden omaisille tai läheisille

Vammaispalvelut

Vammaispalvelut järjestää vammaispalvelu- ja erityishuoltolain mukaiset palvelut pitkäaikaissairaille, vammaisille ja kehitysvammaisille asiakkaille. Vammaisilla henkilöillä on oikeus yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen ja syrjimättömyyteen sekä tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin. Tavoitteen toteuttamiseksi järjestään erityispalveluja, kuten asumis-, apuväline-, kuljetus- ja tulkkauspalvelua.

Palvelujen tavoitteena on tukea vammaisten henkilöiden työ- ja toimintakykyä sekä omatoimisuutta ja helpottaa vammaisten henkilöiden selviytymistä jokapäiväisestä elämästä.

 

Yhteystiedot

Tulosaluejohtaja
Elisa Roimaa
040 135 7911

Aikuissosiaalityö

Tulosyksikköjohtaja
Saana Savela
040 135 8148

Vammaispalvelut

Tulosyksikköjohtaja
Juha Kähkönen
044 439 3752

Verkkoasiointi nettirassi.fi -sivuilla