Terveydenhoitohenkilökunta tervehtii käytävällä toisiaan.

Olet tässä

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut koostuvat perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta ja lääketieteellisistä tukipalveluista. Terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen tavoitteena on, että

  • palvelujen saanti on mahdollisimman helppoa
  • palvelukokonaisuus on nopea, joustava ja tarkoituksenmukainen
  • toiminta tukee potilaiden ja heidän lähteistensä hyvinvointia

Päivystys toimii kiireellisyysperiaatteella ja vastaa päivystykselliseen avun tarpeeseen vuorokauden kaikkina aikoina.

Lääkäreiden vastaanotot ovat Raahen, Pyhäjoen, Ruukin ja Vihannin terveysasemilla. Kaikilla lääkärien vastaanotoilla ja Siikajoenkylän terveysasemalla sekä Hyvinvointipiste NeuvoRassissa on myös hoitajien vastaanotot. Raahen terveysasemalla toimii fysioterapeutin suoravastaanotto ja matalan kynnyksen psykiatrinen vastaanotto.

Erikoissairaanhoidon poliklinikat toimivat virka-aikana. Ajanvaraus tehdään lähetteen perusteella.

Fysioterapiapalvelut on tarkoitettu tuki- ja liikuntaelinsairauksista tai vammoista kärsiville potilaille. Fysioterapian avulla ohjataan potilaita kuntouttamaan itseään erilaisin keinoin.

Suun terveydenhuolto toimii alueen kaikissa kunnissa ja tuottaa palveluja kaikenikäisille asiakkaille.

Nordlab Laboratorion toiminta-ajatuksena on tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin ajanmukaisia, laadukkaita laboratoriopalveluja Raahen sairaalassa, Pyhäjoen, Ruukin Siikajoen ja Vihannin terveysasemilla sekä Hyvinvointipiste NeuvoRassissa on näytteenotto ilmoitettuina aikoina.

Radiologian yksikkö tuottaa perinteisten röntgenkuvien lisäksi hyvin laajan kuvantamisvalikoiman: ultraääni-, tietokonetomografia- ja magneettikuvaukset. Lisäksi yksikössä tehdään monenlaisia toimenpiteitä, mm. erilaisia punktioita, koepalan ottoja, hermojuuripuudutuksia ja nikamasementointeja.

Osastohoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan osastolla 4 (sisätautipotilaat sekä kirurgiset infektiopotilaat), osastolla 5 (yleislääketieteen potilaat) ja osastolla 6 (kuntoutuspotilaat ja saattohoitopotilaat).

Dialyysiyksikkö on auki kuutena päivänä viikossa (ma-la). Dialyysissä voi käydä hoidossa myös alueen ulkopuoliset potilaat sopimuksen mukaan.

Raahen sairaalasta on vuokrattu paikallispuudutuksessa tehtäviä toimenpiteitä varten tiloja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille (PPSHP).

 

Yhteystiedot

Tulosaluejohtaja,
terveydenhuollon johtaja
Minna Alatalo
044 439 4900

Johtava lääkäri
Janne Jounila
040 135 7837

Pysäköinti ja opastus