Olet tässä

Terveystarkastukset

Aikuisneuvolassa tehdään terveystarkastukset 68 vuotta täyttäville.

Ikäneuvolassa järjestetään erityisryhmien terveystarkastuksia muun muassa omaishoitajille, leskeksi jääneille ja yksin asuville.

Kansanterveyshoitajan vastaanotolla tehdään terveystarkastuksia perusterveille, joilla ei todettuja perussairauksia.

Kutsuntaikäisten terveystarkastukset tehdään opiskeluterveydenhuollon ja terveysasemien yhteistyönä.

Työttömien terveystarkastuksia tarjotaan opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääville nuorille ja aikuisille.