Olet tässä

Tietosuoja

Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava aina tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita.

Lain mukaan jokaisessa sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä tulee olla tietosuojavastaava, joka

  • on asiakkaan / potilaan ja henkilökunnan tukena tietosuoja-asioissa
  • valvoo asiakas- ja potilastietojen käyttöä
  • osallistuu tietosuoja- ja tietoturvaohjeiden valmisteluun
  • antaa tietosuojaa liittyvää koulutusta

Palvelutoiminnassamme olennaisena osana on asiakkaidemme yksityiselämän ja yksityisyyden suojan turvaaminen. Asiakas- ja potilastiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä voivat käsitellä vain hoitoosi tai palvelutapahtumaasi osallistuvat henkilöt siinä laajuudessa kuin hoitosi tai palvelutapahtumasi vaatii.

Jokaisella asiakkaalla ja potilaalla on oikeus

  • tarkastaa mitä tietoja hänestä on kirjattu
  • tarkastaa kuka tietoja on käsitellyt
  • tehdä tarvittaessa tiedonkorjausvaatimus.

Lue lisää tiedonsaantioikeudesta ja tietojen korjaamisesta tiedonsaantioikeus-sivulta.

Lisää tietoa henkilötietojen käytöstä  ja rekisteröidyn oikeuksista löydät tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta

Tietosuojaselosteet ja tietojärjestelmäluettelot

Euroopan unionin Tietosuoja-asetus velvoittaa rekisterinpitäjää kertomaan rekisteröidylle miten henkilötietoja käsittelee.

Alla ovat Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tietosuojaselosteet ja tietojärjestelmäluettelot palveluittain ryhmiteltynä.  Selosteissa kuvataan mitä ja miten henkilötietoja käsitellään kunkin rekisterin alaisessa palvelussa. Tietosuojaselosteista ollaan päivittämässä. Tämän vuoksi osa selosteista ovat yhä rekisteriselosteiden nimellä.

Tietojärjestelmäluettelo on Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tietohallinnon kokoama kooste kuntayhtymässä käytössä olevista tietojärjestelmistä.

Yhteystiedot

Tietosuojavastaava
Kaisa Kinnunen-Luovi
040 135 7673

Voit lähettää myös suojatun viestin tietosuojavastaavalle NettiRassissa