Olet tässä

Toimintaterapia

Toimintaterapia tukee lasten ja aikuisten kuntoutumista.

Aikuiset

Toimintaterapeutille ohjautuvat aikuisasiakkaat ovat usein reuma-, käsikirurgisia ja aivoverenkiertohäiriöasiakkaita. Terapian tavoitteena on asiakkaan itsenäisyyden tukeminen arkipäivän elämässä. 

Aikuisten toimintaterapiaan sisältyy asiakkaan tarpeen mukaan:

  • Toimintakyvyn arviointi testein sekä havainnoiden
  • Arvioinnin tuloksiin perustuva ohjaus arjessa selviytymisen edistämiseksi. Tarvittaessa tehdään terapiasuositus kuntoutustyöryhmän käsiteltäväksi.
  • Apuväline- ja asunnonmuutostöiden tarpeen arviointi
  • Käden toiminnallisuuden arviointi ja edistäminen
  • Lepo- ja sormilastojen valmistus, huolto ja korjaus

Aikuiset ohjautuvat toimintaterapiaan lääkärin, fysioterapeutin, psykologin ja puheterapeutin lähetteellä sekä lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksella kuntoutustyöryhmän kautta. 

Tietoa aistisäätelyn häiriöistä www.sity.fi

Yhteystiedot

Toimintaterapeutti Jenni Jakunaho
Aikuisten toimintaterapiapalvelut
040 135 8176
Mikäli puhelin ei vastaa viestin yhteystietoineen voi jättää puhelinvastaajaan.

Toimintaterapeutti Marika Alasuutari
040 135 7960
Aikuisten osastohoidon asiakkaiden toimintaterapiapalveluiden vastuuhenkilö

Sijainti: sairaalan 1. kerros,
sisäänkäynti L2,
Rantakadun puolelta

Pysäköinti ja opastus