Olet tässä

Työllistymistä tukevat palvelut

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille asiakkaille työllistymismahdollisuuksien ja elämänhallinnan parantamiseksi. Palvelukokonaisuuteen voi sisältyä työ- ja toimintakyvyn arviointia erilaisissa työtehtävissä, elämänhallintaan liittyvää ohjausta, neuvontaa ja koulutusta sekä työ- ja toimintakykyä edistäviä toimenpiteitä, kuten työelämävalmiuksien parantamista sekä näihin liittyviä lyhyt- ja täsmä-koulutuksia. Ennen kuntouttavan työtoiminnan aloittamista tehdään palvelutarpeen kartoitus sekä aktivointisuunnitelma, joka laaditaan yhteistyössä työvoimatoimiston, asiakkaan ja sosiaaliohjaajan kanssa.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva saa työmarkkinatuen sekä ylläpitokorvauksen työtoimintapäiviltä. Lisäksi korvataan matkakustannukset, mikäli yhdensuuntainen matka työtoimintapaikalle on yli 5 kilometriä.

Työtoiminta räätälöidään yksilöllisesti ja sen kesto on 4-6 tuntia päivässä, 1-4 päivänä viikossa, 3-24 kuukauden ajan. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään kunnan eri toimipaikoissa sekä yhdistyksissä.

Kunta (laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2001) vastaa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä asiakkaille, jotka saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea, eivätkä voi osallistua julkisiin työ-ja elinkeinotoimiston järjestämiin toimintoihin (esim. työkokeilu).

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) tarjoaa pitkään työttömänä olleelle työnhakijalle eri viranomaisten palveluja yhden luukun periaatteella. Monialaisessa palvelussa selvitetään, mitä palveluja työnhakija tarvitsee työllistymisen edistämiseksi ja laaditaan monialainen työllistymissuunnitelma. Suunnitelma voi sisältää julkisia työvoima-, sosiaali- ja terveys- sekä kuntoutuspalveluja.

TE-toimisto, kunta tai Kela ohjaa yhteispalvelun asiakkaaksi. Työntekijä voi tiedustella palveluun pääsyn kriteerejä omalta virkailijaltaan ja tehdä aloitteen monialaiseen yhteispalveluun ohjaamisesta.

Palvelu on tarjolla jokaisen TE-toimiston alueella ja kaikissa manner-Suomen kunnissa. Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien alueilla kuntien osuutta hoitaa Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän aikuissosiaalityö.

Työpajatoiminta

Työpajatoimintaa tarjoavat Raahen kaupunki sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kunnat. Ohjaus työpajoille tapahtuu pääsääntöisesti aikuissosiaalityön ja TE-palvelujen kautta. 

Yhteystiedot

Aikuissosiaalityön palveluohjaus 
040 135 8021
ma-pe klo 8-11
Faksi 08 849 3165

Verkkoasiointi nettirassi.fi -sivulla 
Sähköisen palvelun kautta voi lähettää viestejä, jättää hakemuksia ja varata aikaa.

Pyhäjoki
Ajanvarauksella Pyhäjoen virastotalo, Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki

Siikajoki
Ajanvarauksella Ruukin terveysasemalla, Kansatie 4, 92400 Ruukki

Vihanti
Ajanvarauksella Vihannin terveysasemalla, Kirkkotie 2, 86400 Vihanti

Raahe
Ajanvarauksella Raahen sosiaalipalvelukeskus
Rantakatu 4, H-rakennus, 92100 Raahe
(käyntiosoite Rantakatu 4, H-rakennus)

Kuntouttavan työtoiminnan koordinaattori
040 135 6974

TYP-yhteispalvelu
Sosiaaliohjaajat
040 135 8100
040 830 3132
044 439 3893
Rantakatu 8 D 2. kerros, 92100 Raahe
(käyntiosoite Rantakatu 8 ovi 5, 2. kerros)

TYP:n TE-asiantuntijat
029 505 6104
029 505 6719 
Raahen seudun työllisyyden kuntakokeilu
Rantakatu 8 C, ovi 5, 3.krs, Raahe