Ukrainan lippu

Olet tässä

Ukrainan tilanne – toimintaohjeita

Sivustolle kootaan ja päivitetään tietoa eri lähteistä. Tavoitteena on tukea viranomaisia, kuntalaisia, täällä asuvia maahanmuuttaneita sekä tänne asettautuvia ukrainalaisia.

Päivitetty 9.5.2022

Raahen seudulle asettuvan sotaa pakenevan ukrainalaisen olisi hyvä hakea poliisilta tilapäistä suojelua. Maahanmuuttoviraston ohjeet suomeksi ja ukrainaksi. Lisäksi ukrainalaisella on

  • oikeus oleskella Suomessa viisumivapaasti 90 päivää, mikäli on biometrinen Ukrainan passi
  • oikeus hakea turvapaikkaa. Turvapaikkahakemuksen käsittely kuitenkin keskeytetään siksi ajaksi, kun oleskelupa tilapäisen suojelun perusteella on voimassa. Mikäli on hakenut ainoastaan turvapaikkaa, kannattaa hakea tilapäistä suojelua poliisilta. Tilapäistä suojelua koskeva hakemus käsitellään nopeammin kuin turvapaikkahakemus.

Oulun poliisilaitos on julkaissut 21.3.2022 uutisen liittyen tilapäisen suojelun hakeminen Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

Tilapäistä suojelua hakevalla ja saavalla sekä turvapaikkaa hakevalla on oikeus vastaanottokeskuksen palveluihin. Vastaanottokeskuksen kirjoilla oleva henkilö voi majoittua vastaanottokeskuksen tiloissa tai yksityismajoituksessa. Yksityismajoituksesta syntyviä kuluja, kuten vuokra, sähkö ja vesilasku ei korvata eikä asumista tai sen järjestämistä tuetan taloudellisesti. Ruukin vastaanottokeskuksen toimipisteet sijaitsevat Siikajoella ja Raahessa.

Oppivelvollisuusikäisellä tilapäistä suojelua hakevalla tai saavalla ja turvapaikanhakijalla on oikeus esi- ja perusopetukseen.  

Mikäli Raahen seudulle saapuva tarvitsee akuuttia terveys- tai sosiaalihuollon palvelua, tulee hänen ottaa yhteyttä

  • ensisijaisesti oman asuinkuntansa terveyskeskukseen
  • päivystykseen puh. 116 117
  • sosiaalipäivystykseen puh. 040 830 3135 (arkisin klo 8-16) tai puh. 044 479 3644 (muina aikoina)
  • Covid-19 tilanteisiin liittyvät puhelut Raahen lääkärinvastaanotolle puh. 08 8494 580 (ma-to klo 8-16, pe kello 8-15)
  • Ukrainasta sotaa paenneiden henkilöiden mukana tuleviin lemmikkieläimiin liittyvät toimintaohjeet suomeksi, ukrainaksi, venäjäksi ja englanniksi

Työnteko

Tilapäistä suojelua hakeneilla on oikeus työntekoon heti, kun on jättänyt hakemuksen. Hakemuksen rekisteröinnistä saatava todistus on riittävä (Sisäministeriö 8.4.2022). TE-toimisto vastaa työhakijoina olevien henkilöiden opastamisesta. Lisätietoa suomeksi, ukrainaksi, venäjäksi ja englanniksi. TE-palveluiden sivusto, jossa kootusti tietoa. Ohjeet työnhakijaksi ilmoittautumisesta ukrainaksi. Verohallinto on julkaissut (13.4.22) toimintaohjeet verokorttiin liittyen suomeksi ja ukrainaksi.  Työnantaja on velvollinen tarkastamaan henkilön työnteko-oikeuden. Lisäksi tieto tulee toimittaa Enter-Finland-palvelussa TEM054-lomakkeen avulla.  

Vapaaehtoistoiminta

Yksityisen henkilöt ja yritykset tukevat monin eri tavoin ukrainalaisia. Suomen Punainen Risti kerää Maahanmuuttoviraston pyynnöstä tietoa Ukrainan kriisissä kärsiville tarjotusta avusta. SPR Oulun piiri on avannut sivuston, johon voi ilmoittautua vapaaehtoiseksi.  

Tunteiden käsittely

Sota herättää erilaisia tunteita, joiden käsitteleminen on tärkeää. Järjestöt sekä muut toimijat tarjoavat tietoa ja erilaisia palveluita. 

Terveyden- tai sosiaalihuollon ammattilaisten apua tarvitseville on laadittu yhteenveto, johon on myös koottu yhteystiedot.   

Alueellinen toiminta

Alueellista ajankohtaista tilannetta on kartoitettu yhteistyöryhmässä 18.3.2022, 8.4.2022 sekä 29.4.2022. Tapaamisissa on läpikäyty  asumiseen, taloudelliseen tukeen, lasten ja nuorten sekä aikuisten tilanteeseen ja kotoutumiseen sekä henkiseen tukee liittyviä asioita. Yhteistyöryhmätyöskentely on päättynyt, tarvittaessa se voidaan kutsua koolle. Työskentely jatkuu pienemissä kehittämistyöryhmissä. 

Yhteistyöryhmän tapaamisista muistio

Hyödyllisiä linkkejä 

päivitetty 24.5.2022

Kiireellistä ja välitöntä perustoimeentulotukea voidaan myöntää myös turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakeville tai saaville. (KELA)

"Tell us your story" - kysely Ukrainasta saapuville pakolaisille. Lisätietoa aiheesta (kotoutuminen.fi)

Päivitetty Tervetuloa Suomeen - opas suomeksi, ukrainaksi, venäjäksi ja englanniksi (TEM)

"Saat tehdä työtä, kun haet tilapäistä suojelua" ja "Jyrkkä EI kaikelle hyväksikäytölle!" YouTube-videoita suomeksi, ukrainaksi, venäjäksi, englanniksi (TEM)

Suomen ortodoksinen kirkko on avannut ukrainankielisen www-sivun. Yhteistiedot suomeksi.

Toimintaohjeet Ukrainasta Suomeen saapuville suomeksiukrainaksi ja englanniksi (Maahanmuuttovirasto)

Ukrainasta paenneelle suomeksi, ukrainaksi, venäjäksi ja englanniksi (Maahanmuuttovirasto)

Työskentely Suomessa suomeksi, ukrainaksi, venäjäksi ja englanniksi (TEM)

Ukrainasta paenneille ja heitä auttaville ohjeita suomeksi ja ukrainaksi (Maahanmuuttovirasto)

Ilman huoltajaa pakenevista lapsista vastaa viranomainen (Lapsiasiavaltuutettu)

Adoptio ei sovellu auttamiskeinoksi suomeksi ja ukrainaksi (Valvira)

Vastaanottokeskuksista tietoa (Maahanmuuttovirasto)

Ukrainan tilanteen vuoksi Suomeen saapuvien oikeus sosiaaliturvaan suomeksi, ukrainaksi ja venäjäksi (Kela)

Turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto­palvelut (THL)

Maksutonta oikeudellista neuvontaa ulkomaalaisasioihin (Pakolaisneuvonta)

Ohje ammattilaiselle Ukrainasta saapuvan kohtaamiseen (THL)

Ajankohtaisen tilanteen päivitys (Valtioneuvosto)

Ulkomaalaisena työntekijänä Suomessa suomeksi ja ukrainaksi (Työsuojeluhallinto)

Kysy tilanteesta

Olemme avanneet viranomaisille, kuntalaisille tai muille toimijoille yhteydenottokanavan, jonka kautta on mahdollista esittää kysymyksiä, ajatuksia tai huolia. Yhteystiedot jättämällä kysyjälle vastataan viimeistään kahden arkipäivän sisällä.

Kysy Ukrainen tilanteesta