Olet tässä

Valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön sekä palvelujen tuottamisen ja niiden valvonnan perimmäisenä tarkoituksena on varmistaa kansalaisten perusoikeuksien toteutuminen huomioiden asiakkaan yksilölliset tarpeet.

Tavoitteena on luoda kaikille edellytykset ja mahdollisuudet toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä mahdollisesta toiminnallisesta tai muusta rajoitteesta riippumatta.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle on laadittu valvontasuunnitelma ohjeeksi luottamushenkilöstölle, viranhaltijoille, työntekijöille sekä kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen piirissä toimiville yhteistyökumppaneille.

Valvontasuunnitelman keskeiset sisällöt ovat:

  • valvonnan lähtökohtia
  • valvontaviranomaisten työnjako ja tehtävät
  • kuntayhtymä valvontaviranomaisena
  • oman toiminnan valvonnan toteuttaminen ja vastuut
  • kuntayhtymän oman toiminnan omavalvontasuunnitelma

Sosiaalihuollon laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi on lainsäädännön mukaisesti laadittu myös omavalvontasuunnitelmat asianomaisiin yksiköihin.

Valvontasuunnitelma -tiedosto

Omavalvontasuunnitelmat -sivu

Yhteystiedot

Hoidon ja hoivan palvelut
Tulosaluejohtaja
Ulla Pyykkönen
040 135 8575

Palveluesimies
Jaana Viitanen
040 135 8633

Kotiin annettavat palvelut
Tulosyksikköjohtaja
Helena Mattila
040 135 8569

Perhe- ja psykososiaaliset palvelut
Tulosaluejohtaja
Elisa Roimaa
040 135 7911

Vammaispalvelut
Tulosyksikköjohtaja
Juha Kähkönen
044 439 3752