Olet tässä

Veteraanikuntoutus

Veteraanikuntoutusta voi saada rintamaveteraani, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus tai rintamatunnus. Kuntoutus voi olla avo- tai laitoskuntoutusta sen määrään vaikuttaa veteraanin toimintakykyluokka.

Avokuntoutus on ensisijaista, jos sillä voidaan saavuttaa tavoiteltu hoitotulos. Avokuntoutuksena voi saada myös jalkahoitoa. Kuntoutus voi tapahtua rintamaveteraanin kotona, jos se on hänen terveydentilansa kannalta tarpeellista.

Laitoskuntoutusta voidaan myöntää myös veteraanin puolisolle. Yhteinen kuntoutusjakso tulee olla rintamaveteraanin kuntoutuksen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukainen. Aviopuolison osallistuminen ei lyhennä rintamaveteraanin laitoskuntoutusjaksoa.

Veteraanikuntoutushakemuksia ottaa vastaan Raahen terveyskeskuksessa kuntoutusohjaaja. Kuntoutushakemuksen liitteenä tulee olla enintään vuoden vanha lääkärinlausunto. Avokuntoutusta varten tarvitaan tutkimus- ja hoitomääräys avofysioterapiaan tai jalkahoitoon (SV3FM-lähete).

Laitoskuntoutushakemuksen liitteeksi tarvitaan kuntoutussuunnitelma, myös puolisolta. Hakemuksia otetaan vastaan koko vuoden ajan, jolloin veteraanikuntoutuksen päätökset jakautuvat koko vuodelle.

Hakemukset osoitteeseen: 
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Kuntoutusohjaaja
PL 25 
92101 Raahe

Kun hakemus on käsitelty kuntoutustyöryhmässä, päätös lähetetään rintamaveteraanille sekä palveluntuottajalle. Tämän jälkeen veteraani ja palveluntuottaja sopivat keskenään kuntoutuksen toteuttamisesta.

Kuntoutusohjaaja auttaa myös sotainvalidien, lottien, pikkulottien ja eritysryhmien kuntoutushakemuksissa.

 

Yhteystiedot

Kuntoutusohjaaja
044 439 4648
puhelinaika
ma ja to klo 9-11

 

Pysäköinti ja opastus